Portefeuille

De afgelopen jaren heb ik aan veel bijzondere projecten, en voor veel verschillende opdrachtgevers, mogen werken. Werk waar ik trots op ben en waarbij goede resultaten zijn behaald. Hieronder staat een selectie van de projecten. Het geeft een goed beeld van de werkzaamheden die ik ook voor uw organisatie kan uitvoeren. Mocht u naar aanleiding van deze projecten en werkzaamheden vragen hebben, dan kunt u altijd contact met me opnemen.

Zorggroep Apeldoorn

Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken te Apeldoorn levert zorg met en zonder verblijf aan voornamelijk ouderen met een geriatrische-, psychogeriatrische, somatische- en/of gerontopsychiatrische beperking of aandoening.

• Inventarisatie en exploitatieberekening van de volledige vastgoedportefeuille.

Talant

Stichting Talant te Heerenveen is onderdeel van Zorggroep Alliade. Talant biedt zorg en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking in provincie Friesland (verblijf met en zonder behandeling, specialistische zorg, onderzoek, ambulante ondersteuning en observatie).

• Directievoering realisatie kliniek De Swaai te Beetsterzwaag.
• Diverse (nieuw-)bouwprojecten
• Opzetten afdeling Vastgoed & Huisvesting Talant
• Aansturing afdeling Vastgoed & Huisvesting Talant

Jeugdhulp Friesland

Jeugdhulp Friesland te Leeuwarden biedt jeugd- en opvoedhulp aan jonge mensen van 0 tot 23 jaar en hun ouders/opvoeders. Een specialistische zorgaanbieder voor complexe ondersteuningsnood en -crisis.

• Projectcoördinator huisvestingszaken
• Ondersteuning opzetten Facilitaire Dienst
• Opzetten afdeling Inkoop
• Ontwikkeling kwaliteit en veiligheidsmaatregelingen (HACCP / Speeltuinen / BHV)
• Lange Termijn Huisvestingsplan
• Ondersteuning (projectleiding) bij het ontwikkelen van strategisch vastgoedbeleid.

De Noorderbrug

De Noorderbrug te Groningen biedt behandeling, verzorging, verpleging, begeleiding en ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek en een chronische ziekte. De Noorderbrug is actief in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht.

• Inventarisatie en exploitatieberekening van de vastgoedportefeuille.
• Ondersteuning (projectleiding) bij het ontwikkelen van strategisch vastgoedbeleid.

's Heeren Loo

’s Heeren Loo te Amersfoort biedt zorg en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking in het hele land (wonen en verblijf, hulp en ondersteuning thuis, vrije tijd, werk en dagbesteding, onderzoek en behandeling, pedagogische behandeling).

• Projectleider vervangende nieuwbouw Arkemeyde te Soest
• Inventarisatie en implementatie vastgoedportefeuille zorginstelling Waalborg te Tiel/Druten na de fusie van Waalborg met ’s Heerenloo.
• Ad-interim adviseur vastgoed / diverse projecten.

Noorderbreedte

Noorderbreedte maakt deel uit van Zorgpartners Friesland (MCL, Noorderbreedte, Tjongerschans) en biedt complexe en intensive zorg aan ouderen, revalidanten en specifieke doelgroepen zoals korsakov-, gerontopsychiatrie- en huntington cliënten in de provincie Friesland. Noorderbreedte heeft 14 woonzorgcentra en een centrum voor geriatrische revalidatie.

• Projectleider initiatief- en ontwerpfase vervangende nieuwbouw Erasmushiem te Leeuwarden
• Projectleider initiatief- en ontwerpfase vervangende nieuwbouw Nij Bethanie te Tzummarum
• Projectleider initiatief- en ontwerpfase vervangende nieuwbouw Nieuw Toutenburg te Noardburgum
• Diverse verbouw- / renovatie projecten
• Ontwikkeling Masterplan en exploitatieberekeningen vastgoedportefeuille Noorderbreedte
• Diverse haalbaarheidsonderzoeken
• Ontwikkeling aanbestedingsbeleid
• Coordinatie diverse casussen t.b.v. goedkeuring College Sanering Borginstelling
• Ad-interim: ontwikkeling beleid afdeling Huur & Verhuur, optimaliseren operationeel proces

GGZ Friesland

GGZ Friesland, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland, biedt professionele hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen.

• Toetsing verschillende onderdelen van de businesscase voor de vervangende nieuwbouw KVB op de locatie te Franeker.