Diensten

Linea Consult is breed inzetbaar. De dienstverlening richt zich met name op huisvestingsvraagstukken in de zorgsector. Van project/procesmanagement tot het schrijven van businessplannen en van het opstellen van een huisvestingsbeleid tot interim management. Hieronder staan alle diensten kort beschreven. Mocht u vragen hebben, of een opdracht, neem gerust contact met me op.


Project- en procesmanagement

Bij projectmanagement zorg ik ervoor dat het project in goede banen wordt geleid. Een project is de bundeling van activiteiten om tot een resultaat te komen. En dat resultaat kan van alles zijn. Zelfs de conclusie dat een project niet haalbaar is. Om het project tot een goed einde te brengen zullen ook alle processen binnen de organisatie gemanaged moeten worden. Ook daar hou ik me mee bezig zodat alles soepel verloopt.

Denk bij project- en procesmanagement aan:
• (Vervangende-) nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie
• Functionele wijzigingen (van een gebouw)


Interim Management

Ik bied tijdelijke ondersteuning (door ziekte, onderbezetting, zwangerschap, etc.) op het gebied van vastgoed gerelateerde werkzaamheden.

Hierbij kunt u denken aan:
• Sturen
• Begeleiden
• Uitvoeren


Huisvestingsbeleid

De strategische doelstellingen en de visie van uw organisatie vertalen in een huisvestingsbeleid op tactisch niveau. Samen met u als klant werken we aan het strategisch vastgoedbeleid.

Belangrijke speerpunten:
• Langetermijnvisie
• Werken aan optimaal bedrijfsresultaat
• Basis voor masterplan / huisvestingsplan
• Vastgoedexploitatie


Huur- en Verhuurbeleid

Door de veranderende wetgeving is er veel veranderd wat betreft ‘verhuur’ binnen de zorg. Samen met uw organisatie brengen we orde op zaken en brengen we structuur aan.

Zaken die aan bod kunnen komen:
• Is er een huur- en verhuurbeleid?
• Is er een tekort of overschot van het aanbod?
• Ontwikkelen van een tactisch en operationeel huur- en verhuurbeleid


Plan van Aanpak (PvA)

In het Plan van Aanpak worden de kaders en randvoorwaarden van uw project omschreven. Het geeft structuur en maakt het project SMART. En dat is wat we willen. Een Plan van Aanpak kan voor verschillende projecten (masterplan, ontwikkeling beleidsstukken, etc.) worden opgesteld.


Programma van Eisen (PvE)

Het Programma van Eisen kan ik samen met u, als klant, opstellen. In dit PvE worden de criteria waaraan een project, product of dienst moet voldoen beschreven. Het zal u verbazen hoeveel eisen en wensen zo ‘normaal en vanzelfsprekend’ zijn dat ze over het hoofd worden gezien. Met mijn ervaring begeleid en help ik u bij het ontwikkelen van een compleet PvE.


Masterplan

In een Masterplan (of Huisvestingsplan) wordt het huisvestingsbeleid voor de gehele vastgoedportefeuille vertaald in concrete acties, marktanalyses, risicoanalyses, vastgoedexploitatie berekeningen, planningen en financiële onderbouwingen, etc. Alles ten dienste van het primaire proces. Goed kunnen wonen en werken.


Businessplan

Een businessplan kan worden opgesteld voor één specifiek project of een totale vastgoedportefeuille. Essentiële onderdelen binnen een businessplan zijn de vastgoed- en zorgexploitatie. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen met u als opdrachtgever bekijken we de verschillende scenario’s en kiezen we de best haalbare optie.